ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ลงชื่อเข้าใช้งานนักเรียนชอบวิชาอะไรเอ๋ย

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
 
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารงานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย khomkrit   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2016 เวลา 07:38 น.

ปกรายงานแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ C1,2

บันทึกข้อความส่งรายงานแผนการจัดการเรียน


รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ปกแผนการจัดการเรียนรู้2564

 บันทึกข้อความรายงานปฎิบัติราชการนอกโรงเรียน 

 บันทึกข้อความอบรมออนไลน์ 

 ปกและบันทึกข้อความนิเทศ 

 ปกและบันทึกข้อความรายงาน PLC แบบฟอร์มวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผลโอเน็ต


ข้อสอบพร้อมเฉลย ม.3

ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์


ข้อสอบพร้อมเฉลย ม.6

ภาษาไทย

แบบฟอร์มแผนการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน

 เอกสารงานวิชาการ2561 ไฟร์Excel


ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา2557

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา2558

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 เวลา 13:36 น.
 
1xbet supertotobet