ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ลงชื่อเข้าใช้งานนักเรียนชอบวิชาอะไรเอ๋ย

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
 
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
คอมพิวเตอร์
102  15.3%
ภาษาจีน
97  14.6%
ภาษาอังกฤษ
96  14.4%
คณิตศาสตร์
88  13.2%
พลศึกษา
57  8.6%
วิทยาศาสตร์
55  8.3%
ศิลปะ ดนตรี
53  8%
สังคมศึกษา
46  6.9%
ภาษาไทย
44  6.6%
งานคหกรรม
15  2.3%
งานเกษตร
13  2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  666
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 02 กันยายน 2012 เวลา 06:55 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2021 เวลา 02:31 น.