Banner
Banner

ลงชื่อเข้าใช้งาน

นักเรียนชอบวิชาอะไรเอ๋ย

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
คอมพิวเตอร์
96  15.4%
ภาษาจีน
92  14.8%
ภาษาอังกฤษ
90  14.4%
คณิตศาสตร์
81  13%
พลศึกษา
55  8.8%
วิทยาศาสตร์
52  8.3%
ศิลปะ ดนตรี
47  7.5%
สังคมศึกษา
44  7.1%
ภาษาไทย
39  6.3%
งานคหกรรม
14  2.2%
งานเกษตร
13  2.1%

Number of Voters  :  623
First Vote  :  Sunday, 02 September 2012 06:55
Last Vote  :  Monday, 30 March 2020 17:35