Banner
Banner

ลงชื่อเข้าใช้งาน

นักเรียนชอบวิชาอะไรเอ๋ย

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
คอมพิวเตอร์
94  15.2%
ภาษาจีน
92  14.9%
ภาษาอังกฤษ
90  14.6%
คณิตศาสตร์
80  13%
พลศึกษา
55  8.9%
วิทยาศาสตร์
52  8.4%
ศิลปะ ดนตรี
47  7.6%
สังคมศึกษา
43  7%
ภาษาไทย
38  6.2%
งานคหกรรม
14  2.3%
งานเกษตร
12  1.9%

Number of Voters  :  617
First Vote  :  Sunday, 02 September 2012 06:55
Last Vote  :  Tuesday, 21 January 2020 12:25