Banner
Banner

ลงชื่อเข้าใช้งาน

นักเรียนชอบวิชาอะไรเอ๋ย

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก

นักเรียนชอบวิชาอะไรมาก
คอมพิวเตอร์
100  15.7%
ภาษาจีน
93  14.6%
ภาษาอังกฤษ
91  14.3%
คณิตศาสตร์
82  12.9%
พลศึกษา
55  8.6%
วิทยาศาสตร์
52  8.2%
ศิลปะ ดนตรี
48  7.5%
สังคมศึกษา
46  7.2%
ภาษาไทย
42  6.6%
งานคหกรรม
14  2.2%
งานเกษตร
13  2%

Number of Voters  :  636
First Vote  :  Sunday, 02 September 2012 06:55
Last Vote  :  Tuesday, 28 July 2020 12:30