พิมพ์
เขียนโดย khomkrit   
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 03:39 น.

1. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายชนายุทธ    แสนสุข และ นายธรรม์ณธรณ์    เยาะสูงเนิน

 

 

2. การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

นายชีวิน    สันโดด

เด็กหญิงรัชนี    เอี่ยมรัก

เด็กหญิงอัญชลี    แก้วไพฑูรย์

3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายดนุพล    ฉั่วสวัสดิ์

4. ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียทองแดง

เด็กชายอัครพล    คณฑี

เด็กชายอมรเทพ    อุดมสมุทร

เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์    แก้ววิเศษ

ด็กชายธนวัฒน์    บัวลา

เด็กหญิงกนกวรรณ    พวงสำเภา

5. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายวศิน    ณ นคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 03:54 น.