Print
Written by khomkrit   
Monday, 20 June 2016 05:18

ขอแสดงความยินดีกับเนตรนารีกองร้อยพิเศษ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เข้าร่วมประกวดสวนสนาม

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในกลุ่มสมุทรปราการเขต 1และเป็นตัวแทนสมุทรปราการเขต1

เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันต่อในระดับภาคต่อไป

Last Updated on Monday, 20 June 2016 05:20